ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

انوف

'anuf

= انف

انوف

لغت‌نامه دهخدا

انوف . [ اَ ] (ع ص ، اِ) کسی که ارتکاب کارهای پست را ناپسند دارد و بکارهای زشت و ناشایست تن درندهد. (از اقرب الموارد). || زنی که ننگ دارد از چیز بی خیر. (ازاقرب الموارد) (آنندراج ). || زن خوشبوی بینی . (مهذب الاسماء). زن خوش نفس از بینی . (آنندراج ).

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما