ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کژراهی

kažrāhi

گمراهی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ