ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

دموراژ

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
خسارت دیر کرد کشتی،خسارت معطلی کشتی

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما