ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کمربندهای وان آلن

Van Allen belts

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دو کمربند تابشی، دورتادور زمین، حاوی ذرات باردار به دام‏افتاده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ