ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

چکش

hammer

واژه‌های مصوب فرهنگستان

1. بخشی از سازوکار پیانو که به سیم‌ها ضربه می‌زند 2. نوعی کوبه که برای نواختن بر برخی سازهای کوبه‌ای به ‌کار می‌رود
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما