ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

خسارت لغو

cancellation charge

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هزینه‌ای که مسافر در صورت لغو کردن قرارداد سفر باید بپردازد
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما