ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

صدای درشت و خشن داشتن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

grate
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما