ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

داس و چکش (نشان حزب کمونیست)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

hammer and sickle
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما