ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

حمایت

دیکشنری فارسی به انگلیسی

advocacy, aegis, backing, defense, sanction, support
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما