با صدای نخراشیده و نتراشیده حرف زدن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

grate

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما