ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

miscall

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گمراه کردن، اشتباهی صدا کردن، غلط نامیدن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما