ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

hammer and sickle

دیکشنری انگلیسی به فارسی

چکش و خرچنگ، داس و چکش
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما