grateful

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سپاسگزار، ممنون، قدردان، حق شناس، متشکر، نمک شناس

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما