ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

deflagrate

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دفع کردن، سوزانیدن، اتش زدن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما