ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

concentrate

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تمرکز، متمرکز کردن، تمرکز دادن، تغلیظ کردن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما