centralizes

دیکشنری انگلیسی به فارسی

متمرکز می شود، متمرکز کردن، تمرکز دادن، در مرکز جمع کردن

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما