ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چغبه

لغت‌نامه دهخدا

چغبه . [ چ َ ب َ / ب ِ ] (اِ) قسمی از ساز نوازندگی . (فرهنگ نظام ) :
چون فروراند زخمه بر چغبه
هر که بشنید گرددش سغبه .

مسعودسعد (از فرهنگ نظام ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ