ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چارصنف حیوان

لغت‌نامه دهخدا

چارصنف حیوان . [ص ِ ف ِ ح َ ی َ / ح َ ی ْ ] (اِ مرکب ) اصناف اربعه ٔ حیوان (انسان ، پرندگان ، خزندگان و چرندگان ) :
باد بر هفت فلک پایه ٔ تختش چندانک
چارصنف حیوان خواب و خور آمیخته اند.

خاقانی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ