ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مطیبة

لغت‌نامه دهخدا

مطیبة. [ م ُ طَی ْ ی َ ب َ ] (اِخ ) نام مدینه ٔ منوره ، صانهااﷲ تعالی . (منتهی الارب ) (آنندراج ). طابة و طیبة و مطیبة، از نامهای مدینه ٔ رسول المصطفی (ص ) است . (از معجم متن اللغة).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ