ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مطبع

لغت‌نامه دهخدا

مطبع. [ م َ ب َ ] (ع اِ) جایی که در آن چیزی را نقش میکنند و چاپ مینمایند. (ناظم الاطباء). جای طبع. (از محیطالمحیط) (از اقرب الموارد). مطبعه . رجوع به همین کلمه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ