ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متبعض

لغت‌نامه دهخدا

متبعض . [ م ُ ت َ ب َع ْ ع ِ ] (ع ص ) بهره بهره . (آنندراج ). بهره بهره گردیده . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ). و رجوع به تبعض شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ