ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متبعث

لغت‌نامه دهخدا

متبعث . [ م ُ ت َ ب َع ْ ع ِ ] (ع ص ) شعری که روان باشد. (آنندراج ). || کسی که به آسانی شعر می سراید. (ناظم الاطباء). و رجوع به تبعث شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ