ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مئتبة

لغت‌نامه دهخدا

مئتبة. [ م ِءْ ت َ ب َ ] (ع اِ) چادری که از میان چاک زده ، زنان پوشند بی گریبان و آستین . اِتب . (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). || پیراهن زنان . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || شاماکچه . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ