ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غبیة

لغت‌نامه دهخدا

غبیة. [ غ َ بی ی َ ] (ع ص ) مؤنث غبی . رجوع به غبی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ