ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شربت حیوان

لغت‌نامه دهخدا

شربت حیوان . [ ش َب َ ت ِ ح َ ی َ / ح َی ْ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از آب حیات است . (آنندراج ) (بهار عجم ) :
گر تو آیی بسرش شربت حیوان برکف
خضر را بر سر بیمار تو خواهم دیدن .

علی خراسانی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ