ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دمر خوابیدن

لغت‌نامه دهخدا

دمر خوابیدن . [ دَ م َ خوا / خا دَ ] (مص مرکب ) دمرو خوابیدن . به روی خفتن . مقابل طاق خفتن . مقابل ستان خفتن . (یادداشت مؤلف ). و رجوع به دمر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ