ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

خسارت داشتن

لغت‌نامه دهخدا

خسارت داشتن . [ خ ِ رَ ت َ ] (مص مرکب ) ضرر داشتن . زیان داشتن . کم آوردن حاصل فروش از مبلغ پرداختی برای خرید. (یادداشت بخط مؤلف ).
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما