ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حیوانیت

لغت‌نامه دهخدا

حیوانیت . [ ح َ ی َ نی ی َ / ح َی ْ نی ی َ ] (مص جعلی ، اِمص )حیوان بودن . جانوری . رجوع به حیوان و حیوانی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ