ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حیوانک

لغت‌نامه دهخدا

حیوانک . [ ح َ ن َ ] (اِ مصغر) حیوان کوچک : این بار که نمیزند! حیوانک شی شی بکسی کاری ندارد. (سایه روشن صادق هدایت ص 16).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ