ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حیوانات

لغت‌نامه دهخدا

حیوانات . [ ح َ ی َ ] (ع اِ) ج ِ حیوان . (مهذب الاسماء) (السامی فی الاسامی ) : و همچنان مردم بفضیلت سخن از دیگر حیوانات جدا گردد. (نوروزنامه ). دیگر حیوانات از سگ و گربه و امثال آن هیچ نماند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد
هرچه در عالم امر است بفرمان تو باد.

حافظ.


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ