ترجمه مقاله

یگان

yegān

۱. (نظامی) بخشی از یک سازمان نظامی که دارای افراد و تجهیزات برنامه‌ریزی‌شده و معین است؛ واحد.
۲. (صفت) [قدیمی] یک عدد؛ یکی.
۳. (قید) [قدیمی] یک‌یک؛ یک‌به‌یک؛ یکی‌یکی.

ترجمه مقاله