ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گاویال

gāv[i]yāl

تمساحی به طول شش متر که پوزه‌ای دراز شبیه منقار و دندان‌های تیز دارد و ماهی‌ها را شکار می‌کند؛ تمساح ‌هندی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ