ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاغذ

kāqaz

۱. ماده‌ای که از چوب بعضی گیاهان به‌صورت ورقه‌های نازک ساخته می‌شود و برای نوشتن، نقاشی، و مانند آن به کار می‌رود.
۲. [مجاز] نامه.
۳. [مجاز] هرنوع سند یا تعهد مکتوب: کاغذ داده‌بوده که دیگر در کارهای انجمن شرکت نکند.
۴. هر نوع ورقۀ نازک: ورقهٴ آلومینیم.
⟨ کاغذ ابری: نوعی کاغذ که بر یک روی آن نقشی شبیه ابرهای بریده چاپ می‌کنند.
⟨ کاغذ پرزین: [قدیمی] کاغذ پرزدار که قلم روی آن گیر کند.
⟨ کاغذ خان‌بالغی: [قدیمی] نوعی کاغذ مرغوب که در خان‌بالغ (نام قدیم پکن) می‌ساختند؛ کاغذ چینی؛ ورق صینی؛ قرطاس صینی.

۱. قرطاس
۲. منشور
۳. عریضه، مراسله، مرقومه، نامه، نوشته

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ