ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرسنده

porsande

۱. پرسش‌کننده؛ سؤال‌کننده.
۲. خبرگیرنده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ