ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

پارگین

pārgin

گودالی که آب‌های کثیف و گندیده در آن جمع می‌شود؛ منجلاب؛ گندآب.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما