ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فجر

fajr

۱. سپیدی صبح؛ سپیده‌دم.
۲. (اسم) هشتاد‌ونهمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۳۰ آیه؛ الفجر.
⟨ فجر کاذب: [قدیمی] = صبح ⟨ صبح کاذب
⟨ فجر صادق: [قدیمی] = صبح ⟨ صبح صادق

بامداد، پگاه، سپیدهدم، سحر، صباح، صبح، طلوع، غدا، غدات، فلق

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ