ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شاهوار

šāhvār

۱. خوب و گران‌مایه.
۲. ویژگی چیزی که درخور و لایق شاه باشد.

۱. شایگان
۲. خسروانه، شاهانه، ملوکانه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ