ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرشته

serešte

۱. خمیرشده.
۲. آغشته‌.

آمیخته، خمیره، عجین، معجون

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ