ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خنده ناک

xandenāk

خندان؛ شاد؛ خنده‌رو: ◻︎ من چو لب ژاله شدم خنده‌ناک / جامه به صد جای چو گل کرده چاک (نظامی۱: ۲۸).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ