ترجمه مقاله

خلوص

xolus

۱. خالص بودن.
۲. ساده و بی‌آلایش بودن.
۳. پاکی و سادگی.

۱. اخلاص، بیآلایشی، پاکی، تزکیه، سادگی، صداقت، صفا، صمیمیت، یکدلی، قدس، ≠ آمیزگی، اختلاط
۲. بیآمیغی، بیغشی
۳. ویژگی

سرگی، سره گی، نابی، سارا

ترجمه مقاله