ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرمگس

xarmagas

نوعی مگس درشت با خرطومی کوتاه و برجسته که در جاهای مرطوب تخم‌گذاری می‌کند.
⟨ خرمگس معرکه: [عامیانه، مجاز] مزاحم: برخرمگس معرکه لعنت!

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ