ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

جایز

jāy(')ez

۱. روا؛ مباح.
۲. [قدیمی] ممکن.

۱. حلال، روا، شایست، مباح، مجاز
۲. روان، نافذ ≠ ناروا

روا، پسندیده، شایسته

جایز

لغت‌نامه دهخدا

جایز. [ ی ِ ] (ع ص ) جائز. ج ، اَجوُز. اَجوِزَ، جوزان ، جیزان و جوائِز. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). روا. مشروع . حلال . مأذون . پروانگی . (ناظم الاطباء). سایغ. مباح . مُسَوَّغ . مُسَغَّب . مُسغَب . مُجاز : و هیچ خردمند تضییع عمر در طلب آ

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما