ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تهک

tahak

۱. تهی؛ خالی؛ عاری.
۲. برهنه؛ لخت: ◻︎ ای ز همه مردمی تهی و تهک / مردم نزدیک تو چرا پاید (ابوشکور: شاعران بی‌دیوان: ۸۵).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ