ترجمه مقاله

بتون

beton

مخلوطی از سنگ خردشده، ماسه، و سیمان که در بنّایی برای پی‌ریزی یا ساختن پایه‌های پل‌ها و ساختمان‌ها به کار می‌رود و پس از خشک شدن مانند سنگ سفت و سخت می‌شود.

مخلوط شن و ماسه و سیمانو آب

ترجمه مقاله