ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بالکانه

bālkāne

۱. پنجره؛ دریچه.
۲. پنجره‌ای که از میله‌های فلزی ساخته شده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ