ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ادام

'edām

آنچه با نان خورده می‌شود؛ نان‌خورش.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ