ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آکر

'āker

واحد اندازه‌گیری سطح برابر با حدود ۴۰۴۶ مترمربع.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ