ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آستیگماتیسم

'āstigmātism

نقصی ناشی از متمرکز شدن پرتوهای نوردر نقطۀ شبکیه و پراکنده شدن آن‌ها که باعث اختلال در بینایی می‌شود و به‌وسیلۀ عینک مخصوص برطرف می‌شود.

کَژبین

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ