ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

regulatory agency

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
آژانس نظارتی

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ