hdmi

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
کابل مخصوص تلویزیون دیجیتال

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما